Ülkem İçin Engel Tanımıyorum

Ülkem İçin projemizin 2012 – 2015 yıllarındaki teması, “Engel Tanımıyorum” olarak belirlendi. Engellilerin erişim haklarını tanımak, sadece kanuni bir yükümlülük değil, bireysel ve kurumsal bir sorumluluk. "Ülkem var oldukça, ben de varım" diyerek çıktığımız bu yolda engelli bireylerin iş hayatı ve sosyal hayatta yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine destek olacak uygulamalarla rol model olmayı ve bu konuda toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşturulması amaçlandı.

Ülke nüfusumuzun %12,29’u olan engelli bireyler, toplumun yararlandığı tüm olanaklardan bağımsızca faydalanma hakkına sahiptir.  Günlük yaşantımızda, cadde ve sokaklarda çok sayıda engelli birey ile karşılaşmamamızın nedeni, engelli bireylerin mevcut olmaması değil, bu bireylerin dış mekânlardan ve hizmetlerden yardım almadan faydalanabilmelerinin çoğu durumda olanaksız olmasıdır. Bunun yanı sıra, fiziki kısıtlamalar nedeniyle de eğitim ve çalışma hayatına katılımları oldukça güçleşen engelli bireylere, ülkemizde kamuoyunun tutumunun da genellikle olumsuz olduğu gözleniyor.

Projemizde proje ortakları UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve onun engellilik konusunda ülkemizdeki partneri olan AYDER (Alternatif Yaşam Derneği) ile engellilerin iş hayatı ve sosyal hayatta yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine destek olacak uygulamalarda rol model olmayı ve bu konuda toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşturulmasını sağlamayı amaçladık.

Proje boyunca; çalışanlarımız ve bayilerimizin %70’nin “Engelliliğe Doğru Yaklaşım” eğitimini alması, eğitimlerle yarattığımız algı değişikliğinin faaliyet gösterdiğimiz alanlarda “Engelli Dostu” ürün ve hizmete dönüşmesinin sağlanması, faaliyet gösterdiğimiz işyerlerimizin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımı için başarılı uygulamaların hayata geçirilmesi ana hedeflerimizi oluşturdu.

Proje boyunca;
• Şirketlerimiz çalışanlarından 372 gönüllü eğitmen AYDER tarafından eğitildi. 
• Gönüllü eğitmenler, 3 yıl boyunca şirketlerimizde 2.433 farkındalık eğitimi düzenleyerek 103.482 kişide farkındalık yarattı,
• 36 ilimizde bayilerimiz aracılığıyla 71 ilköğretim okullarında yaklaşık 22.500 kişiye farkındalık eğitimleri verildi, aynı zamanda yerel sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıldı,
• Şirket, fabrika, mağaza, şube ve istasyonlarımızda 1.361 noktada ve 65 bayimizde fiziki şartların iyileştirilmesi için farklı uygulamalar gerçekleştirildi,
• 20 şirketimiz ise, proje kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı.
• Yeni açılacak tesis, bayi ve mağaza prosedürlerinde "Engelli Dostu Olma" şartı eklendi.
• Şirketlerin İnsan Kaynakları prosedürleri iyileştirildi.