Koçfinans

Koçfinans, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair farkındalık yaratmak amacıyla bünyesinde ilk “Bilgi Değirmeni” seminerlerini AÇEV eğitmenleriyle gerçekleştirdi. Hem bu konuda algı değişikliği yaratmak hem de toplumsal cinsiyet duyarlı işyeri ortamını güçlendirmek için verilen ilk seminerler etkileşimli geçerek amacına ulaştı. Aynı zamanda “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni Destekliyorum” projesi kapsamında Koçfinans gönüllü elçileri tarafından Okan Üniversitesi’nde farkındalık semineri düzenlendi. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) işbirliğinde gerçekleşen seminere 500’e yakın öğrenci ve akademisyen katıldı. Seminerde “İş ve sosyal hayatta toplumsal cinsiyet eşitsizliği”ne dikkat çekilirken, “Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını ilişkilerime ve gündelik yaşamıma taşıyarak eşitlikçi bir ortamın oluşumuna bireysel seviyede nasıl katkı sağlayabilirim?” sorusuna cevap veren bir içerik sunuldu. Öte yandan seminerde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hangi kalıp yargılardan beslendiğine yönelik örnekler de paylaşılırken, evdeki işlerin yeniden paylaşımından, çocuk yetiştirme sorumluluğunun eşit üstlenilmesi ve üniversite kampüsünde yapılabileceklere uzanan somut öneriler paylaşıldı.